Zoeken in Artikels

22 januari 2018
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 23 november 2017.

21 december 2017
Folia Veterinaria

Het is nog even wachten voor Nieuwjaar en het obligatoire vuurwerk, maar een recent artikel in The Veterinary Record beschrijft alvast een studie die uitgevoerd werd om na te gaan in welke mate een oromucosale gel met dexmedetomidine werkzaam is voor het onderdrukken van geluidsangst bij honden.

21 december 2017
Folia Veterinaria

Rhinopneumonie veroorzaakt door het Equine herpesvirus (EHV) treft elk jaar opnieuw vele paarden in een meer of minder erge vorm. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de behandeling en van de mogelijke maatregelen die getroffen kunnen worden om uitbraken zo veel mogelijk te voorkomen of binnen de perken te houden eens op het bedrijf een uitbraak wordt vastgesteld.

21 december 2017
Folia Veterinaria

De wetgeving betreffende verdovende middelen en psychotropen is recent aangepast en wordt vanaf nu geregeld door het koninklijk besluit van 6 september 2017 houdende regeling van verdovende middelen,

04 december 2017
Actualiteit

De European Academies' Science Advisory Council (EASAC) publiceerde haar onderzoek en besluiten omtrent de werkzaamheid van homeopathie.

01 december 2017
Actualiteit

Recent onderzoek toont aan dat van dieren afkomstige MRSA bij mensen in de EU/EER vaker aangetoond wordt en geografisch meer verspreid voorkomt sinds 2007. Het ECDC pleit voor periodieke monitoring of een geïntegreerd multisectoriëel toezicht om de controle maatregelen te ondersteunen.

24 november 2017
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 23 november 2017.

24 oktober 2017
Actualiteit

Het FAGG meldt dat het rabiësvaccin met etiket “BIOCAN R, lot 565283B, exp 16.04.2020, Bioveta” vervalst is.

19 oktober 2017
Actualiteit

Een overzicht over de mogelijke bijwerkingen van Bravecto® gemeld in België en in de EU. Deze data werd door het EMA gebruikt voor de veiligheidsanalyse van het product die leidde tot een positieve beoordeling van het risico/batenprofiel en het toevoegen van convulsies als mogelijke bijwerking in de bijsluiter.

05 oktober 2017
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 5 oktober 2017.

02 oktober 2017
Folia Veterinaria

Duiven worden ofwel beschouwd als voedselproducerende dieren, ofwel als niet-voedselproducerende dieren. Bij het toedienen van geneesmiddelen moet met dit onderscheid rekening gehouden worden. In dit artikel wordt een overzicht gegeven van de verschillende diergeneesmiddelen en geneesmiddelen voor resp. voedselproducerende en niet-voedselproducerende duiven. Er wordt kort vermeld welke alternatieven er per type duif mogelijk of verboden zijn. Ter informatie worden telkens ook de stoffen opgesomd die verboden zijn voor sportduiven.

02 oktober 2017
Folia Veterinaria

One Health oftewel de samenwerking tussen deskundigen uit de humane geneeskunde, diergeneeskunde en milieudeskundigen, is een wereldwijde strategie die de multidisciplinaire samenwerking in de gezondh

02 oktober 2017
Folia Veterinaria

In deze review wordt de huidige literatuur onderzocht betreffende de werkzaamheid van antivirale geneesmiddelen bij katten met retrovirusinfecties.

26 september 2017
Actualiteit

De EC heeft op 26 juni 2017 een besluit uitgevaardigd om het in de handel brengen van diergeneesmiddelen op basis van zinkoxide die oraal aan voedselproducerende dieren toegediend worden, niet langer toe te laten. Lidstaten kunnen deze diergeneesmiddelen echter nog gedurende maximaal 5 jaar in de handel toelaten.

26 september 2017
Actualiteit

De wetgeving betreffende de psychotrope stoffen en verdovende middelen werd recent herzien door de overheid (KB 6/9/2017).

13 september 2017
Actualiteit

De Europese Commissie heeft op 6 februari 2017 een MRL toegekend aan fluralaner voor vlees en eieren van pluimvee.

22 augustus 2017
Actualiteit

Het Europees geneesmiddelenagentschap besloot in juli 2017 dat Bravecto®, een antiparasiticum tegen vlooien en teken bij honden en katten, een aanvaardbaar veiligheidsprofiel heeft en dat in de bijsluiter een nieuwe bijwerking dient te worden vermeld, nl. convulsies.

22 augustus 2017
Actualiteit

Op 30 juni 2017 werd het 8e BelVet-SAC (Belgian Veterinary Surveillance of Antibiotic Consumption) rapport gepubliceerd met de resultaten van het antibioticagebruik in de diergeneeskunde.

10 augustus 2017
Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 10 augustus 2017.

17 juli 2017
Actualiteit

De Wereld Gezondheidsorganisatie (WHO) publiceert regelmatig een lijst waarin alle antibiotica worden geclassificeerd in functie van hun belang in de humane geneeskunde. Bij de laatste herziening van deze lijst werden de polymyxines, met ondermeer colistine, als kritisch belangrijk antibioticum met hoogste prioriteit geclassificeerd.