PharmVig – farmacovigilantie

Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) is de bevoegde overheid op het vlak van (dier)geneesmiddelen en gezondheidsproducten in België.

Het FAGG zorgt, in het belang van de volksgezondheid, voor de kwaliteit, de veiligheid en de doeltreffendheid van (dier)geneesmiddelen en gezondheidsproducten.

Een bijwerking is een reactie op een (dier)geneesmiddel die schadelijk en ongewild is bij mens of dier.  Dit omvat de reacties door normaal gebruik van een (dier)geneesmiddel maar nu ook de reacties als gevolg van verkeerd gebruik (opzettelijk en incorrect gebruikt van een (dier)geneesmiddel dat niet in overeenstemming is met de goedgekeurde bijsluiter), misbruik (aanhoudend of sporadisch, opzettelijk overmatig gebruik van een (dier)geneesmiddel dat gepaard gaat met schadelijke lichamelijke of geestelijke effecten), medicatiefout of professionele blootstelling (blootstelling aan of contact met het (dier)geneesmiddel in het kader van het uitoefenen van het beroep).

Ook volgende bijwerkingen kunnen gemeld worden: residuen in melk of weefsels, gebrek aan te verwachten werkzaamheid, toxiciteit voor het milieu.

Bijwerking nu melden!