Nieuwe uitgave van het Diergeneesmiddelenrepertorium beschikbaar

Actualiteit

Zopas verscheen de uitgave 2017 van het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig Gebruik. Het wordt momenteel verzonden naar dierenartsen ingeschreven bij de Orde der Dierenartsen en naar officina-apothekers, alsook naar de faculteiten diergeneeskunde en farmacie.
Dierenartsen die geen lid zijn van de Orde en apothekers andere dan de officina-apothekers die een diergeneesmiddelenrepertorium wensen te ontvangen, kunnen dit bestellen via het contactformulier.

De uitgave 2017 kan als PDF gedownload worden via de Download-pagina op deze site.