Lijst wachttijden is geactualiseerd

Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 5 oktober 2017.