MRSA van dieren, bij mensen

Actualiteit
Topics: 
Goed gebruik van antibiotica

De aanwezigheid van methicilline resistente Staphylococcus aureus bij nutsdieren (livestock-associated methicillin-resistant Staphylococcus aureus of LA-MRSA) is vooral een risico voor mensen die nauw contact hebben met dieren. Monitoring van het voorkomen en de verspreiding van LA-MRSA wordt tot dusver in Europa echter niet systematisch uitgevoerd.

In 2014 startte het European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC) een enquête naar het voorkomen van LA-MRSA in humane isolaten bij nationale en regionale referentielaboratoria in de EU/EER voor het jaar 2013. Het ECDC verzamelde op die manier data afkomstig uit 27 (90%) EU/EER-landen (1).

De laboratoria melden bij 14.291 patienten de aanwezigheid van MRSA waarvan 13.756 (96%) isolaten getypeerd werden. Van deze laatste waren 3,9% LA-MRSA (89%). In 7 landen werd in 2013 geen LA-MRSA-typering uitgevoerd.

Dit onderzoek stelde een toenemende trend vast voor het vaststellen en de geografische voorkomen van LA-MRSA in de EU/EER sinds 2007. Ook in rapporten uit landen als Duitsland, Nederland en het Verenigd Koninkrijk werd sinds 2014, 2015 deze toename vastgesteld.

Deze resultaten beklemtonen het belang van de volksgezondheid om LA-MRSA als een One-Health-onderwerp te behandelen in de EU/EER. ECDC pleit daarom om dit onderzoek systematisch te herhalen om wijzigingen vast te stellen, potentiële haarden te identificeren en transmissiewegen vast te stellen.

Het ECDC spoort de verschillende EU/EER-landen aan om MRSA-data uit verschillende sectoren samen te brengen. Deze data kunnen gebruikt worden om beleidsmaatregelen vast te leggen en om deze maatregelen op een adequate manier te beoordelen en op te volgen.


Bron: European Centre for Disease Prevention and Control (ECDC)

Referentie
  1. Pete Kinross, Andreas Petersen, Robert Skov, Evelyn Van Hauwermeiren, Annalisa Pantosti, Frédéric Laurent, Andreas Voss, Jan Kluytmans, Marc J Struelens, Ole Heuer, Dominique L Monnet. Livestock-associated meticillin-resistant Staphylococcus aureus (MRSA) among human MRSA isolates, European Union/European Economic Area countries, 2013. Eurosurveillance, 2017; 22 (44) DOI: 10.2807/1560-7917.ES.2017.22.44.16-00696