Lijst wachttijden is geactualiseerd

Actualiteit

De lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren werd geactualiseerd op 23 november 2017.