EASAC’s standpunt homeopathie

Actualiteit
Topics: 
Varia

Homeopathic products and practices: assessing the evidence and ensuring consistency in regulating medical claims in the EU (EASAC sept 2017)

De European Academies' Science Advisory Council (EASAC*) publiceerde haar onderzoek en besluiten omtrent de werkzaamheid van homeopathie.

EASAC besluit dat er geen wetenschappelijke basis is voor de werking van homeopathie en dat het voorgestelde werkingsmechanisme niet aanneembaar kan zijn en zelfs indruist tegen de regels van de scheikunde en natuurkunde. Na analyse blijkt dat de aangenomen werkzaamheid van een homeopathisch product steeds verklaard kan worden door ofwel het placebo-effect, een slechte studiemethode, random variaties, een regressie van de resultaten naar het gemiddelde of publicatiebias.

EASAC waarschuwt voor een mogelijk schadelijk effect wanneer de promotie en het gebruik van homeopathie de gepaste behandeling waarvan de waarde gebaseerd is op wetenschappelijke bewijzen, uitgesteld of niet uitgevoerd wordt.

EASAC ijvert voor één en dezelfde regelgeving voor alle geneesmiddelen, waarbij dus ook voor een homeopathisch product de werkzaamheid, veiligheid en kwaliteit op een objectieve en controleerbare manier aangetoond moet zijn vooraleer het in de handel toegestaan kan worden.

Lees ook:
Recent werden door de Veterinary Record twee open acces artikelen gepubliceerd waarin diergeneesmiddelen en homeopathische middelen met elkaar vergeleken worden; hun respectievelijke geschiedenis, bereidingswijze, werkingswijze, hun legale basis en hun wetenschappelijke geloofwaardigheid komen aan bod.

Comparison of veterinary drugs and veterinary homeopathy: part 1 Veterinary Record 11 August, 2017
Comparison of veterinary drugs and veterinary homeopathy: part 2 Veterinary Record 18 August, 2017

*     EASAC is een samenwerking tussen verschillende nationale wetenschapsacademiën uit de verschillende EU-landen en biedt onafhankelijk, evidence-based wettenschappelijk advies aan diverse Europese overheden en beleidsmakers.