Lokivetmab

Lokivetmab

NEW
Groep: 
Immunomodulatoren bij atopische dermatitis
Indicatie: 
allergische dermatitis
Actief bestanddeel: 
lokivetmab
Indicatie: 

Symptomatische behandeling van atopische dermatitis bij honden (vermindering pruritis en vermindering van ernst van de ziekte).

Farmacodynamie: 

Lokivetmab is een monoklonaal antilichaam dat specifiek gericht is op canine interleukine-31, een proteïne dat een belangrijke rol speelt in het triggeren van atopische dermatitis bij honden. Door binding met dit interleukine verhindert lokivetmab de IL-31 gemedieerde signaaltransductie en zorgt zo voor een verlichting van de pruritis en de ontsteking.

Contra-indicatie: 

Niet toedienen aan dieren die minder wegen dan 3 kg.

Bijwerkingen: 

Overgevoeligheidsreacties (anafylaxie, faciaal oedeem, urticaria) kunnen in zeldzame gevallen voorkomen en vergen een passende behandeling.

Interacties: 

Er werden geen interacties waargenomen met antiparasitica, antibiotica, ontstekingsremmers of vaccins. Indien vaccins gelijktijdig moeten worden toegediend, wordt aangeraden deze op een andere plaats toe te dienen dan lokivetmab.

Voorzorgen voor gebruik: 

Complicerende factoren zoals bacteriële, parasitaire of schimmelinfecties moeten behandeld worden.
Een klein aandeel honden vertoont geen klinische respons op de behandeling. Indien er na 2 toedieningen geen of een beperkte respons optreedt, dient een andere behandeling overwogen te worden.
Na een accidentele zelfinjectie zou een immuunrespons kunnen optreden op lokivetmab. Herhaalde zelfinjecties kunnen het risico op overgevoeligheidsreacties vergroten.

Voortplanting & lactatie: 

Het gebruik wordt niet aanbevolen bij dracht, lactatie of bij fokdieren.