Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie

Het Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie (BCFI) werd onder impuls van Belgische professoren in de humane farmacologie, in 1970 opgericht als een vereniging zonder winstgevend doel. Het BCFI werd op 28 februari 1974 officieel erkend via koninklijk besluit. De statuten van het BCFI werden gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 25 februari 1971. Het BCFI wordt gesubsidieerd door het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG).

Het doel van het Centrum is het verzekeren van de continue vorming en het op peil houden van de kennis in het domein van de farmacotherapie eerst voor artsen, apothekers en tandartsen, en sinds 1998 ook voor dierenartsen.


Publicaties diergeneeskunde


Het Gecommentarieerd Geneesmiddelenrepertorium voor Diergeneeskundig Gebruik of Diergeneesmiddelenrepertorium wordt jaarlijks als een geactualiseerde uitgave gepubliceerd en verdeeld onder dierenartsen en officina’s in België.

De Folia Veterinaria verschenen tot 2016 driejaarlijks en werden verzonden naar alle dierenartsen in België. Vanaf 2017 worden de Folia-artikels en actualiteit enkel nog via deze website gepubliceerd.

Zowel het Diergeneesmiddelenrepertorium als de Folia Veterinaria bieden essentiële informatie bij alle diergeneesmiddelen die in België in de handel zijn om de dierenarts of apotheker te helpen om op een verantwoorde manier het meest aangewezen diergeneesmiddel te kiezen voor een bepaalde patiënt. De verschillende commentaren en artikels worden geschreven door talrijke medewerkers verbonden aan de faculteiten diergeneeskunde van de Universiteit Gent en Université de Liège, of werkzaam in de praktijk. De auteurs van deze werken trachten steeds een objectieve en wetenschappelijk gefundeerde boodschap te brengen.

Farmacotherapeutische informatie over geneesmiddelen voor humaan gebruik en meer informatie over het BCFI vindt u op www.bcfi.be.