Afkortingen

 • AHS = ademhalingsstelsel
 • AHSt = ademhalingsstoornissen
 • ac = acuut, acute
 • AC = anticonceptie
 • afh = afhankelijk van
 • anesth = anesthesie
 • applic = applicator
 • Av = pluimvee
 • bact = bacterie, bacterieel, bacteriële
 • BI = bacteriële infectie
 • Bo = rund
 • Ca = hond
 • Capr = geit
 • caps = capsule
 • chron = chronisch(e)
 • d = dag(en)
 • DOI = Duration Of Immunity, duur van de immunitet na vaccinatie
 • epid = epiduraal
 • Eq = paard
 • Fe = kat
 • geatt = geattenueerd of levend verzwakt (agens)
 • geïnact = geïnactiveerd (agens)
 • geïnfect = geïnfecteerd
 • gemed voorm = gemedicineerd voormengsel
 • gesp (niet-gesp) = gespeend (niet gespeend)
 • gevac = gevaccineerd(e)
 • GIS = gastro-instestinaal stelsel
 • GISt = gastro-intestinale stoornissen
 • GHD = grote huisdieren
 • GR = geslachtshormonen en reproductie
 • gran = granulaat
 • h = uur
 • hervac = hervaccinatie
 • hfst = hoofdstuk
 • iartic = intra-articulair
 • icard = intracardiaal
 • iderm = intradermaal
 • im = intramusculair
 • imm = immuniteit
 • impl = implantaat
 • inas = intranasaal
 • indic = indicatie
 • inf/infect = infectie
 • inj = injectie/injecteerbaar
 • ip = intraperitoneaal
 • ipulm = intrapulmonair
 • itrach = intratracheaal
 • iu = intra-uterien
 • iv = intraveneus
 • KHD = kleine huisdieren
 • klin = klinisch(e)
 • kwart = (uier)kwartier
 • LA = Long Acting (verlengde werkingsduur)
 • lft = leeftijd
 • lich opp = lichaamsoppervlakte
 • LG = lichaamsgewicht
 • Lm  konijn
 • m = maand(en)
 • max = maximum
 • mcg = microgram
 • min = minimum
 • min  minuten
 • MMA(-syndroom) = mastitis-metritis-agalactie-syndroom
 • MRL = Maximum Residue Limit of maximale residu limiet
 • OOI = Onset Of Immunity, begin immuniteit na vaccinatie
 • opl = oplossen, oplossing
 • opp = oppervlakkig(e), oppervlakte
 • org = organen
 • Ov = schaap
 • periartic = periarticulair
 • peritend = peritendineus
 • pd = per dag
 • premed = premedicatie
 • po = per os
 • Posol = posologie
 • resp = respiratoir(e)
 • respect = respectievelijk
 • Ru = herkauwers
 • sc = subcutaan
 • SKP = Samenvatting van de Kenmerken van het Product (wetenschappelijke bijsluiter)
 • Su = varken
 • submuc = submucosaal
 • susp = suspensie
 • sympt = symptoom, symptomen
 • tabl = tabletten
 • therap = therapie
 • UGS = urogenitaal stelsel
 • vac = vaccin, vaccinatie, vaccineren
 • vlb = vloeibaar
 • w = weken