Wegwijs op deze site

Voor een snelle rondleiding: PDF-pictogramSNELSTARTGIDS-VETCOMPENDIUM.pdf (496.15 KB) 

 

Inhoud

 1. TER INLEIDING
 2. HOME
 3. DATABANK
 4. ARTIKELS
 5. EXTRA INFO
 6. HELP
 7. PHARMVIG
 8. CONTACT
 9. TYPEVOORBEELDEN

TER INLEIDING

www.vetcompendium.be is de website van het BCFIvet en biedt dierenartsen en apothekers onafhankelijke farmacotherapeutische informatie over diergeneesmiddelen die in België in de handel zijn.
De website is opgebouwd rond een dynamische zoekfunctie voor:

Diergeneesmiddelen
Repertoriumteksten
Artikels: Folia & actualiteit

En is aangepast voor gebruik op smartphone en tablet.

De website bestaat uit 7 delen:
Home, Databank, Artikels, Extra info, Help, PharmVig en Contact.
Deze kan u steeds via de menubalk bereiken.

Terug naar inhoud


HOME

Door www.vetcompendium.be in te geven in de adresbalk van uw browser komt u op Home. Naargelang de instellingen van uw computer komt u op de Nederlandstalige of Frantalige versie van de website. U kan steeds een andere taal selecteren door boven de menubalk “Nederlands” of “Français” aan te klikken.

Via de selectieknoppen Diergeneesmiddelen, Repertorium en Artikels gaat u naar de zoekfuncties voor diergeneesmiddelen en teksten uit het repertorium of Folia-artikels.

Onderaan op de homepage vindt u de nieuwe of recente updates van diergeneesmiddelen of repertoriumteksten chronologisch opgelijst en een lijst van de meest recente Folia-artikels.

Terug naar inhoud


DATABANK

In Databank zijn alle diergeneesmiddelen en repertoriumteksten verzameld.

Om naar databank te gaan:

 • In home: selecteer het kadertje 'Diergeneesmiddelen' of 'Repertorium'.
 • In de menubalk: selecteer 'Databank' of 'Diergeneesmiddelen' of 'Repertorium'.


Een diergeneesmiddel of repertoriumtekst in Databank zoeken >>>> met behulp van selectiecriteria

 • Op smartphones worden eerst de selectiemenu’s opgesomd en nadien de resultaten.
 • Naarmate u meerdere criteria selecteert, verfijnt u de zoekopdracht en zal het aantal resultaten beperkter worden. De volgorde waarin de zoekcriteria worden aangevinkt speelt geen rol.
 • In het kadertje 'Uw selectie' (op de pagina bovenaan links of bovenaan bij smartphones) worden de aangevinkte criteria samen weergegeven. U kan steeds een bepaald criterium schrappen door het streepje (-) naast het criterium aan te tikken of andere criteria toevoegen door deze in de verschillende selectiemenu’s te selecteren.
 • Indien u een bepaald criterium niet terugvindt in een bepaald selectiemenu dan is er geen diergeneesmiddel en/of repertoriumtekst beschikbaar met dat criterium. Naarmate u meerdere keuzes hebt aangevinkt, zullen er dan ook criteria wegvallen. Tijdens het zoekproces worden namelijk enkel de overblijvende mogelijkheden gegeven afhankelijk van de reeds aangevinkte combinaties van criteria. Bv. indien u 'rund' als doeldier selecteert en vervolgens 'intramammair' als toedieningsweg, dan zullen in het selectiemenu 'ACTIEF BESTANDDEEL' enkel nog die actieve stoffen zichtbaar zijn die aanwezig zijn in diergeneesmiddelen die bij het rund intramammair toegediend worden.
 • Indien u Databank had geselecteerd dan geeft het systeem als resultaat rechts (of onderaan bij smartphones) alle diergeneesmiddelen en alle repertoriumteksten in chronologische volgorde weer, beginnende met de meest recente of de recent geactualiseerde. Indien u voorheen op de homepage of in de menubalk reeds de keuze Diergeneesmiddelen of Repertorium aanklikte, dan worden rechts enkel de diergeneesmiddelen of enkel de repertoriumteksten weergegeven. Deze keuze kan u trouwens steeds maken of ongedaan maken door in het selectiemenu ‘Type’ de criteria ‘Diergeneesmiddel’ of ‘Repertorium’ te selecteren of deze selectie ongedaan maken in het kadertje ‘Uw selectie’ dat verschijnt zodra u minstens één selectiecriterium hebt aangevinkt.

Terug naar inhoud


 Een diergeneesmiddel of repertoriumtekst in Databank zoeken >>>> op basis van naam of titel

Klik op de gewenste tekst of het gewenste diergeneesmiddel.


Klikt u op een diergeneesmiddel dan verschijnt de detailpagina van dat diergeneesmiddel met een samenvatting van ondermeer de samenstelling, posologie en wachttijden en een link naar de bijsluiter (via de website van het FAGG of EMA).

In de rechterhelft van deze detailpagina vindt u de links naar:

 • de pagina met het farmacotherapeutisch commentaar van dit diergeneesmiddel,
 • de gerelateerde artikels,
 • het farmacovigilantie-formulier, waar u eventuele bijwerkingen rechtstreeks aan het FAGG kan melden.

Klikt u op een repertoriumtekst dan verschijnt deze tekst, met onderaan alle gerelateerde diergeneesmiddelen. Deze kan u aanklikken om naar hun resp. detailpagina te gaan.

In de rechterhelft van deze tekstpagina vindt u de links naar:

 • andere repertoriumcommentaren die tot hetzelfde hoofdstuk behoren (deze hoofdstukken worden trouwens als selectiecriterium ‘Groep’ weergegeven op de pagina de Databank) en
 • gerelateerde artikels.

Terug naar inhoud


ARTIKELS

Artikels verzamelt alle artikels uit de Folia Veterinaria en de ‘Goed om weten’-berichten.
Om naar artikels te gaan:


Een Folia-artikel of een actualiteit in Artikels zoeken >>>> met behulp van selectiecriteria

 • Op smartphones worden eerst de selectiemenu’s opgesomd en nadien de resultaten.
 • Naarmate u meerdere criteria selecteert, verfijnt u de zoekopdracht en zal het aantal resultaten beperkter worden. De volgorde waarin de zoekcriteria worden aangevinkt speelt geen rol.
 • In het kadertje 'Uw selectie' (op de pagina bovenaan links, of bovenaan bij smartphones) worden de aangevinkte criteria samen weergegeven. U kan steeds een bepaald criterium schrappen door het streepje (-) naast het criterium aan te tikken of andere criteria toevoegen door deze in de verschillende selectiemenu’s te selecteren.
 • Indien u een bepaald criterium niet terugvindt in een bepaald selectiemenu dan is er geen artikel en/of actualiteit beschikbaar met dat criterium. Naarmate u meerdere keuzes hebt aangevinkt, zullen er dan ook criteria wegvallen. Tijdens het zoekproces worden namelijk enkel de overblijvende mogelijkheden gegeven afhankelijk van de reeds aangevinkte combinaties van criteria.

Terug naar inhoud


Een Folia-artikel of een actualiteitsbericht in Artikels zoeken >>>> op basis van trefwoord in titel


Klikt u op een artikel of een actualiteitsbericht, dan verschijnt de detailpagina.
Onderaan deze pagina vindt u links naar de:

 • gerelateerde commentaren uit het Repertorium.
 • gerelateerde artikels.

Terug naar inhoud


EXTRA INFO

Hier vindt u:

 • Informatie over het BCFI vzw.
 • Een lijst met actuele wachttijden.
 • De Download-rubriek met PDF-versies van ons repertorium.

Terug naar inhoud


HELP 

Hier vindt u:

 • uitleg over de gebruikte afkortingen en symbolen.
 • hulp bij het gebruik van de website.

Terug naar inhoud


PHARMVIG

Indien u een bijwerking wil melden bij het FAGG kan u dit websiteformulier invullen en verzenden naar het FAGG.
Op de detailpagina’s van de diergeneesmiddelen is dit formulier bereikbaar via de blauwe kadertjes 'Bijwerking melden?' 


De meldingsformulieren worden beheerd door het FAGG.
De gegevens uit de meldingsformulieren worden steeds vertrouwelijk behandeld en beoordeeld door het FAGG.

Terug naar inhoud


CONTACT

Ons bereiken, repertoria bestellen, een adreswijzigingen of opmerkingen melden of vragen stellen, doet u via Contact.
Op deze pagina kunt u zich ook inschrijven op onze Nieuwsbrief. Dit doet u door via de grijze kader ‘Nieuwsbrief’ uw e-mailadres te verzenden. U heeft steeds de mogelijkheid om via de nieuwsbrief uw inschrijving te annuleren.

Terug naar inhoud


TYPEVOORBEELDEN

Zoek een diergeneesmiddel

 Ik zoek een diergeneesmiddel met een bepaald actief bestanddeel

 • Selecteer ‘Diergeneesmiddel’ op de homepage of klik op ‘Databank’ in de menubalk en selecteer ‘Diergeneesmiddel’.
  Indien u reeds in ‘Databank’ bent, ga dan na dat in ‘Uw selectie’ ‘diergeneesmiddel’ uit het selectiemenu ‘TYPE’ aangevinkt staat.
  Dit is op zich niet noodzakelijk maar vergemakkelijkt het zoeken en beperkt het zoekresultaat.
 • Typ en/of selecteer links de naam van het actief bestanddeel in het selectiemenu 'ACTIEF BESTANDDEEL'.
  U kan meerdere actieve bestanddelen aanvinken om een combinatieproduct te zoeken.
 • U bekomt rechts een lijst met één of meerdere diergeneesmiddelen die aan uw zoekcriteria beantwoorden.
 • Verfijn eventueel dit zoekresultaat door nog andere selectiecriteria aan te vinken,
  bv. de diersoort die u behandelt, vink deze aan in het selectiemenu ‘DOELDIER’.
 • De resultaten van uw selectie worden rechts getoond en aangepast naarmate u uw selectie verfijnt.
 • Wanneer u in de resultaten een gepast diergeneesmiddel terugvindt, dan kan u op de naam klikken om naar de detailpagina van dit diergeneesmiddel te gaan.
  Op deze pagina is de essentiële informatie van het diergeneesmiddel samengevat met o.a. de samenstelling, het gebruik en de verpakking.
  Op deze detailpagina vindt u ook de links naar de gerelateerde farmacotherapeutische commentaren, links naar de gerelateerde Folia Veterinaria-artikels en een link voor de SKP.
  U kan steeds deze detailpagina verlaten en naar uw zoekresultaten teruggaan door bovenaan ‘Vorige pagina’ aan te tikken.

Terug naar inhoud

Ik zoek een diergeneesmiddel voor een bepaalde indicatie

 • Selecteer “Repertorium” op de homepage of ga naar ‘Databank’ in de menubalk en selecteer ‘Repertorium’.
 • Indien u reeds in 'Databank' bent, ga dan na dat in het menu ‘TYPE’ enkel ‘Repertorium’ aangevinkt staat.
 • Ga in de linkerpaginahelft (of bovenaan bij smartphones) naar het selectiemenu 'INDICATIE' en selecteer de gewenste indicatie.
  Deze indicaties bieden slechts een ruime oriëntatie.
 • U bekomt rechts (of onderaan de selectiemenu’s op smartphones) een lijst met één of meerdere repertoriumtitels die aan uw zoekcriterium beantwoorden.
 • Verfijn eventueel dit zoekresultaat door meerdere selectiecriteria aan te vinken, vink bv. het actief bestanddeel aan in het selectiemenu ‘ACTIEF BESTANDDEEL’.
 • Selecteer vervolgens de gewenste titel om naar de detailpagina van de tekst te gaan.
  Op deze detailpagina worden in verschillende rubrieken één of meerdere actieve bestanddelen becommentarieerd. Onder het commentaar worden de diergeneesmiddelen die deze actieve bestanddelen bevatten, alfabetisch opgesomd. Wanneer u een diergeneesmiddel hebt gekozen, kan u op de naam van dit diergeneesmiddel klikken om naar de detailpagina ervan gaan. Vanuit deze detailpagina kan u steeds terugkeren naar de commentaarpagina of naar uw zoekresultaten door bovenaan ‘Vorige pagina’ aan te tikken.

Terug naar inhoud

Ik zoek een diergeneesmiddel op naam van het diergeneesmiddel

 • Selecteer ‘Diergeneesmiddel’ op de homepage of in het keuzemenu ‘Databank’.
 • Typ de naam van het diergeneesmiddel of een deel van de naam in ‘Zoeken op  naam of titel’ (rechts van de zoekcriteria)
  (Indien u via smartphone werkt, bevindt deze balk zich onderaan de selectiemenu’s).

Terug naar inhoud

Zoek een commentaar

 Ik zoek een commentaar bij een bepaald diergeneesmiddel

 • Zoek een diergeneesmiddel volgens de hierboven vermelde instructies ‘Ik zoek een diergeneesmiddel...’
 • Klik in de resultaten op het gewenste diergeneesmidddel. U komt op de detailpagina van dit diergeneesmiddel. In ‘Gerelateerde commentaren' vindt u de commentaren (één of meerdere) met de farmacotherapeutische eigenschappen van het actieve bestanddeel van dit diergeneesmiddel.
 • Klik vervolgens op de gewenste titel om naar de detailpagina van de tekst te gaan. Op deze detailpagina worden in verschillende rubrieken één of meerdere actieve bestanddelen becommentarieerd. Onderaan worden de diergeneesmiddelen die deze actieve bestanddelen bevatten, alfabetisch opgesomd. Door op een bepaald diergeneesmiddel te klikken gaat u naar detailpagina van dit diergeneesmiddel. Vanuit deze detailpagina kan u steeds terugkeren naar de commentaarpagina of naar uw zoekresultaten door bovenaan ‘Vorige pagina’ aan te tikken.

Terug naar inhoud

Ik zoek een commentaar over een bepaald actief bestanddeel

 • Selecteer “Repertorium” op de homepage of in het keuzemenu ‘Databank’.
 • Indien u reeds in ‘Databank’ bent, ga dan na dat in ‘Uw selectie’ ‘repertorium’ uit het selectiemenu ‘TYPE’ aangevinkt staat.
 • Selecteer het gewenste actief bestanddeel in het keuzemenu ‘ACTIEF BESTANDDEEL’.
 • U bekomt rechts een lijst met één of meerdere repertoriumtitels die aan uw zoekcriterium beantwoorden.**
 • Selecteer hierin vervolgens de gewenste titel om naar de detailpagina van de tekst te gaan. Op deze detailpagina worden in verschillende rubrieken één of meerdere actieve bestanddelen becommentarieerd. Onderaan worden de diergeneesmiddelen die deze actieve bestanddelen bevatten, alfabetisch opgesomd. Door op een bepaald diergeneesmiddel te klikken gaat u naar detailpagina van dit diergeneesmiddel. Vanuit deze detailpagina kan u steeds terugkeren naar de commentaarpagina of naar uw zoekresultaten door bovenaan ‘Vorige pagina’ aan te tikken.

**U kan uw zoekresultaat verfijnen door bijkomende criteria te selecteren in de andere selectiemenu’s.

Terug naar inhoud

Ik zoek een commentaar uitgaande van een indicatie

 • Selecteer 'Repertorium' op de homepage of in het keuzemenu ‘Databank’.
 • Indien u reeds in ‘Databank’ bent, ga dan na dat in ‘Uw selectie’ ‘repertorium’ uit het selectiemenu ‘TYPE’ aangevinkt staat.
 • Selecteer de gewenste indicatie in het keuzemenu ‘INDICATIE’.
 • U bekomt rechts een lijst met één of meerdere repertoriumtitels die aan uw zoekcriterium beantwoorden.**
 • Selecteer hierin vervolgens de gewenste titel om naar de detailpagina van deze titel te gaan. Op deze detailpagina worden in verschillende rubrieken één of meerdere actieve bestanddelen becommentarieerd. Onderaan worden de diergeneesmiddelen die deze actieve bestanddelen bevatten, alfabetisch opgesomd. Door op een bepaald diergeneesmiddel te klikken gaat u naar detailpagina van dit diergeneesmiddel. Vanuit deze detailpagina kan u steeds terugkeren naar de commentaarpagina of naar uw zoekresultaten door bovenaan ‘Vorige pagina’ aan te tikken.

**U kan uw zoekresultaat verfijnen door in het selectiemenu ‘ACTIEF BESTANDDEEL’ een actief bestanddeel te selecteren.

Terug naar inhoud

Ik zoek een commentaar in het repertorium

 • Selecteer “Repertorium” op de homepage of in het keuzemenu ‘Databank’.
 • Indien u reeds in ‘Databank’ bent, ga dan na dat in het menu ‘TYPE’ enkel ‘repertorium’ aangevinkt staat.
 • In het selectiemenu ‘GROEP’ worden de verschillende hoofdstukken van het diergeneesmiddelenrepertorium opgelijst en worden de verschillende teksten met farmacotherapeutisch commentaar gegroepeerd. Sommige groepen bestaan uit meerdere delen. Kies in dit menu een bepaalde groep.
 • U bekomt rechts een lijst met één of meerdere repertoriumtitels die tot de gekozen groep behoren. **
 • Selecteer hierin vervolgens de gewenste titel om naar de detailpagina van deze titel te gaan. Op deze detailpagina worden in verschillende rubrieken één of meerdere actieve bestanddelen becommentarieerd. Onderaan worden de diergeneesmiddelen die deze actieve bestanddelen bevatten, alfabetisch opgesomd. Door op een bepaald diergeneesmiddel te klikken gaat u naar detailpagina van dit diergeneesmiddel. Vanuit deze detailpagina kan u steeds terugkeren naar de commentaarpagina of naar uw zoekresultaten door bovenaan ‘Vorige pagina’ aan te tikken.

**U kan uw zoekresultaat verfijnen door bijkomende criteria te selecteren in de andere selectiemenu’s.

Terug naar inhoud


Printvriendelijke versie van deze handleiding: