Wachttijden

Download de lijst met wachttijden van alle diergeneesmiddelen die momenteel in België in de handel zijn en geïndiceerd zijn voor voedselproducerende dieren:

Lijst wachttijden (5 okt 2017)

De wachttijden zijn gebaseerd op de Maximale Residu Limiet (MRL) van een actieve substantie. 
Deze limieten zijn opgenomen in de Verordening (EU) Nr 470/2009 en Verordening (EU) Nr 37/2010.
Meer informatie over de MRL-waarden vindt u op de website van het Europees Geneesmiddelenagentschap (EMA): Evaluatierapporten voor het vastleggen van MRL-waarden (EMA).
Alle diergeneesmiddelen of geneesmiddelen die toegediend worden in het kader van het cascadesysteem aan voedselproducerende dieren, moeten een MRL bezitten. Zie ook de uitleg over de gebruikte MRL-symbolen op onze website.