Oxaalzuur

Oxaalzuur

Groep: 
Antiparasitica voor bijen
Indicatie: 
schurftmijten en luizen
Actief bestanddeel: 
oxaalzuur

Behandeling van varroase (Varroa destructor) bij de honingbij (KB 7 maart 2007 en MB 10 augustus 2007).
Zie ook FAVV-Bijenteelt.

Geïntegreerde plaagbestrijding
De werking kan variëren tussen de volken vanwege externe omstandigheden (temperatuur, herbesmetting etc.). Daarom dienen de onderstaande producten toegepast te worden in een geïntegreerd bestrijdingsprogramma, waarbij tellingen van de mijtenval regelmatig dienen plaats te vinden. Volken met een gemiddelde mijtval van meer dan 1 mijt per dag, 2 weken nadat de laatste behandeling is gegeven, dienen een extra winter- of voorjaarsbehandeling met een andere actieve stof te ondergaan tegen Varroamijten.

Indicatie: 

Deze te verdunnen oxaalzuuroplossing is bestemd voor de behandeling van varroase (Varroa destructor) bij honingbijen. De toediening gebeurt door de druppelmethode of door sprayen van een aanbevolen dosis van 1 tot 3 g per korf. De behandeling wordt uitgevoerd bij broedloze kolonies.

Farmacodynamie: 

Het werkingsmechanisme tegen Varroa destructor wordt voor zover bekend, verklaard door de gevoeligheid van dit organisme voor de lage pH van het product.

Farmacokinetiek: 

De oxaalzuuroplossing wordt verspreid door fysiek contact tussen de bijen. De piekconcentratie van oxaalzuur bij de bijen wordt na 2 dagen bereikt, de concentratie daalt vervolgens snel. Oxaalzuur gaat doorheen het exoskelet van bijen en is aantoonbaar in de hemolymfe en het maagdarmkanaal.

Contra-indicatie: 

Niet toedienen bij kolonies met broed.

Bijwerkingen: 
  • Onrust tijdens de behandeling.
  • Verhoging van de bijensterfte.
  • Na de druppelmethode: lichte verzwakking van het volk in het voorjaar.
Interacties: 

Niet combineren met andere acariciden tegen varroase.

Voorzorgen voor gebruik: 

De druppelmethode moet worden toegepast in het broedloze volk tijdens de herfst/winter als een éénmalige behandeling bij buitentemperaturen van 5 tot -15 °C. 
De sproeimethode (herfst/winter of voorjaar/zomer) moet worden toegepast in het broedloze volk als een éénmalige behandeling bij buitentemperaturen boven de 8 °C. Een tweede behandeling na een interval van 2 weken wordt alleen aanbevolen voor zwaar aangetaste volken met een overgebleven besmetting van meer dan 6% na de eerste behandeling.
Niet spuiten op raten die in hetzelfde seizoen voor honingproductie worden gebruikt.
Een zomerbehandeling van zwermen, kunstzwermen of door de mens gemaakte broedloze volken, moet worden gevolgd door een herfst- of winter behandeling tegen varroa.
Herhaalde behandelingen met dit product in hetzelfde seizoen kunnen leiden tot een verhoogde bijensterfte, een negatief effect op de broedontwikkeling en verlies van koninginnen.
Exact doseren is noodzakelijk omdat grote hoeveelheden oxaalzuur kunnen leiden tot hogere bijensterfte en verlies van koninginnen.
Dit diergeneesmiddel is een zure oplossing en kan ernstige irritatie van de huid, ogen, mond en respiratoire slijmvliezen veroorzaken. Draag chemisch resistente handschoenen, veiligheidsbril en bij toepassing van de spraymethode eveneen een beschermend masker type FFP2.

Voortplanting & lactatie: 

Voor de behandeling van broedloze volken.