T. S. Sol 20/100 mg/ml

T. S. Sol 20/100 mg/ml

A
NEW
Firma/MAH: 
Dopharma
Doeldier: 
varken, kip
Actief bestanddeel: 
trimethoprim, sulfamiden
Samenstelling: 

trimethoprim: 20 mg
sulfamethoxazol: 100 mg

Farmaceutische vorm: 

oplossing

Toedieningsweg: 

voor gebruik in het drinkwater

Posologie: 

Su: 5 mg T + 25 mg S/kg pd (4-7 d)
Av: 7,5 mg T + 37,5 mg S/kg pd (3 d)

Wachttijd: 

Vlees+org: Su: 8 d, Av: 5 d
Niet gebruiken bij vogels die eieren voor humane consumptie produceren

Verpakking: 

bidon 5 l

Voorschrift: 

R/