Alfa-2-adrenergica bij geluidsangst

Alfa-2-adrenergica bij geluidsangst

UPDATED
Groep: 
Ondersteuning gedragstherapie
Indicatie: 
gedragsstoornissen
Actief bestanddeel: 
dexmedetomidine
Indicatie: 

Dexmedetomidine is als oromucosale gel in de handel en vermindert bij honden stress en angst veroorzaakt door geluid.

Farmacokinetiek: 

Dexmedetomidine wordt na toediening op het mondslijmvlies matig geabsorbeerd (biologische beschikbaarheid 28 %). Na orale toediening is er geen meetbare absorptie.

Contra-indicatie: 

Niet toedienen

  • bij ernstige cardiovasculaire stoornissen, ernstig nier- of leverfalen.
  • indien bij een vorige dosis sedatie is opgetreden.
Bijwerkingen: 
  • Vaak: door de tijdelijke vernauwing van de bloedvaten kan een kortstondige bleekheid van de mucosae optreden ter hoogte van de toedieningsplaats.
  • Vaak: sedatie, braken en urinaire incontinentie.
Voorzorgen voor gebruik: 
  • Aangezien de oromucosale gel niet actief is nadat hij wordt doorgeslikt, dient het verstrekken van voedsel of snoepjes binnen 15 minuten na het toedienen van de gel te worden vermeden. Indien de gel werd doorgeslikt, kan 2 uur later zonodig een nieuwe dosis toegediend worden.
  • De gel is werkzaam bij de mens, vermijd contact met de huid of slijmvliezen. Draag handschoenen bij toediening. Zwangere vrouwen moeten contact met dit middel vermijden.
  • Berg de spuit na toediening meteen op en houd deze steeds buiten bereik van kinderen.